Utbildnings­nämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet med stödfunktioner, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Protokoll och kallelser

Här finner du alla kallelser och protokoll för sammanträden i utbildningsnämnden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Roger Eklund (S)
Marie Brohlin (S)
Ulrik Larsson (S), vice ordförande
Marie Forsberg (S)
David Rutström (S)
Mats Lindgren (M), ordförande
Mikael Gunnarsson (M)
Stefan Lundborg (V)
Bernt Bergsten (C)
Samuel Gustavsson (SD)
Susanne Arvidsson (SD)

Ersättare

Jesper Eriksson (S)
Maria Larin (S)
Tommy Viklund (S)
Gordana Jovanovic (S)
Vakant (S)
Vakant (M)
Eva Enkvist-Olsson (V)
Vakant (L)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Sani Singh Huttunen (SD)

Utbildningsnämndens sammanträden 2022

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 24 maj
 • 22 juni (INSTÄLLT)
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Mats Lindgren

ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSNÄMNDEN

Johanna Nordström

NÄMNDSEKRETERARE