Kvalitet och skolplan

Elever på S:t Olovsskolan i Köping

Elever på S:t Olovsskolan i Köping

Utbildningsförvaltningen i Köpings kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten.

Huvudmannen och rektorer ansvarar för att planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer samt till de kommungemensamma målen. Underlagen visar vilka insatser verksamheterna behöver göra för att utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Det är ett krav i skollagen att kommunen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete.

I Kolsva är skolan kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Kvalitetsuppföljning

Varje år ska skolledningen granska, analysera och ta fram förbättringsområden inom alla förskolor och skolor. Förbättringsområdena ska sedan sammanställas i en kvalitetsuppföljning för respektive verksamhet.

Analyser och förbättringar av hela förskolan, grundskolan, anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan centralt sammanställs i en kvalitetsrapport.

Varje verksamhets kvalitetsuppföljning är grunden för utveckling och planering av verksamheten i de kommande läsårens kvalitetsarbeten.

Skolplanen anger målen för våra verksamheter

Skolplanen innehåller mål som gäller för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola och vuxenutbildning. Målen visar vad politikerna vill satsa på under de kommande åren. Den är antagen av utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden.

Visionen i skolplanen är att Köpings kommun blir en av Sveriges bästa skolkommuner.

Skolplanens mål följs upp

Skolplanens mål ska följas upp varje år för att ge möjlighet till ständiga förbättringar. Verksamheterna följer upp skolplanen genom sin kvalitetsuppföljning.

Kvalitetsuppföljningen visar hur verksamheterna har arbetat med varje målområde. Den ska även visa vilka brister det finns och hur de ska åtgärdas för att uppfylla målen.

Kontakta utbildningsförvaltningen för att ta del av indikatorerna till målen.

Läs Köpings kommuns skolplan Pdf, 6 MB.

För dig som vill veta mer

Skolverkets webbplats

Skolinspektionens webbplats

Statistik om skolan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sveavägen 21, Köping

Postadress
Köpings kommun
Utbildningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00