Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, strategiska planering och ser till att nämnder, förvaltningar och kommunala bolag följer mål och riktlinjer som bestämts av kommunfullmäktige.

Kommunens styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige med 13 ledamöter och lika många ersättare och arbetsutskottet (AU), har 5 ledamöter.

Ledamöter

Elizabeth Salomonsson (S)

Roger Eklund (S)

Annika Duàn (S), ordförande

Carl-Inge Westberg (S)

Jonny Clefberg (S), AU

Ola Saaw (M), AU

Gunvor Sharp (M)

Andreas Trygg (V), AU

Ivan Czitrom (L)

Jenny Adolphsson (C)

Maria Liljedahl (SD), AU

Göran Eriksson (SD)

Fredrik Andersson (SD)

Ersättare

Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V)
Karl Ingström (L)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Per Andersson (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Johan Filander (SD)

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

 • 13 januari
 • 26-27 januari, planeringsdagar
 • 10 februari
 • 16 mars, bokslutsberedning
 • 17 mars
 • 14 april
 • 18 -19 maj, budgetberedning
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 15 september
 • 12-13 oktober, KS-konferens
 • 13 oktober
 • 17 november
 • 8 december


Arbetsutskottets sammanträden 2022


Kalender

Januari

Februari

Mars

April

ti 11

ti 18

ti 25

ti 1

ti 8

ti 15

ti 8

ti 15

ti 22

ti 29

ti 5

ti 12

ti 19

ti 26

Maj

Juni

Juli

Augusti

ti 3

ti 10

ti 17

ti 24

ti 31

ti 7

ti 14

ti 21

Inga

sammanträden

ti 16

ti 23

ti 30

September

 Oktober

November

December

ti 6

ti 13

ti 20

ti 27

ti 4

ti 11

ti 18

ti 25

ti 1

ti 8

ti 15

ti 22

ti 29

ti 6

ti 13

ti 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Niclas Persson

KOMMUNSEKRETERARE

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget

Annika Duàn

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget