Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Elevhälsan

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling.

Stort fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.
På Nibble skolområde finns ett elevhälsoteam som träffas en gång i veckan. Vid elevhälsoteamets möten behandlas nya elevärenden som kommit från klasslärare, fritidspersonal eller föräldrar.

Där sker även en uppföljning av ärenden som behandlats tidigare. Ibland fattas beslut om att kalla föräldrar till ett möte, en elevkonferens, för att tillsammans diskutera och besluta om lämpliga åtgärder.

I elevhälsan ingår:

  • rektor

  • skolsköterska

  • kurator

  • specialpedagog

  • socialpedagog

Vid behov kan även annan personal delta vid elevhälsans möten, som till exempel:

  • skolpsykolog

  • personal från Socialtjänsten, eller

  • personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Vilka former av stöd kan en elev få

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Linnéa Höljer

REKTOR

Olivia Yousef

SKOLKURATOR

Cecilia Tyrbjörn

SKOLSKÖTERSKA