Övriga museum

I Köping hittar du flera museum som drivs av föreningar. Besök till exempel brandmuseet, Bil- och teknikhistoriska samlingarna och KUJ Järnvägsmuseum.

Köpings Brandmuseum

På Köpings Brandmuseum kan du se stadens brandskyddshistoria. Här får du se välbevarade och unika föremål, som till exempel släckningsredskap från 1700-talet, elsprutan från 1901 och brandbilen från 1932. Du kan också återuppleva dramatiska händelser som stadsbranden 1889 och gasexplosionen på museigården 1976.

BIlden föreställer två brandbilar

Information inför ditt besök

Köpings Brandmuseum är föreningsdrivet och på webbplatsen kan du läsa mer om samlingarna, besökstider samt boka visning.

KUJ järnvägsmuseum

Bilden föreställer ett lok på KUJ-utställningen

Bakom gamla järnvägsstation ligger Lokstallet som idag är ett järnvägsmuseum. Här kan du se ångloket Patric Reuterswärd, två personvagnar och en dressin. Du kan även se en mindre utställning med gamla fotografier med koppling till den gamla järnvägsstationen.

Besök museet

KUJ järnvägsmuseum är föreningsdrivet och på KUJ museiförenings webbplats kan du läsa mer om järnvägens historia, besökstider och boka visning.

Bil- och teknikhistoriska samlingarna

Bilden föreställer en bil från Bil och teknik

Förutom att betrakta den unika fordonssamlingen kan också bekanta dig med en gammal bilverkstad från 1920-talet. När du är färdig med det kan du gå vidare till en historisk utställning som visar Köpings betydelse för företaget Volvo i uppstarten.

En levande samling i ständig förändring

Du kan utan problem besöka museet flera gånger eftersom samlingarna är levande och är i ständig förändring. Samlingarna kompletteras med inlånade privata fordon och fordon från andra museer och de byts ut med jämna mellanrum.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings Brandmuseum

Besöksadress:
Östra Långgatan 37
731 30 Köping

$data.free