Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Små avlopp

Om din fastighet inte kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp måste en så kallad enskild avloppsanläggning installeras. Det är viktigt att ha en väl fungerande avloppsanläggning som fångar upp föroreningarna.

Det finns en rad olika tekniska lösningar. Under senare år har nya system utvecklats som gör det möjligt att få bättre rening och ta tillvara näringsämnena i avloppsvattnet, så kallade kretsloppslösningar.

Ansökan

För att få anlägga ett nytt enskilt avlopp med ansluten vattentoalett måste du ha ett tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Invänta alltid beslut från nämnden innan arbetet påbörjas. Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta samhällsbyggnadsnämndens tillståndsbeslut kan få betala en miljösanktionsavgift.

På vissa platser i kommunen krävs det tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning som normalt endast är anmälningspliktig. Du ser vilka dessa platser är i de lokala föreskrifterna.

Köpings kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 1 MB.

Blankett för ansökan att inrättande av avloppsanläggning finns att hämta hos miljöenheten eller ladda ned. 

Anmälan

Om du installerar ett avlopp där du för ut bad, disk,- och tvättvatten, BDT-vatten, ska detta anmälas till kommunen. Anmälningsplikten gäller även ändring av en befintlig avloppsanläggning eller påkoppling av ytterligare enheter, som till exempel bad, disk, tvätt, WC. Att ansluta avloppsvatten från ytterligare en bostad till ett befintligt avlopp måste också anmälas till miljöenheten innan förändringen sker.

Blankett för att anmäla påkoppling av ytterligare enheter Pdf, 245 kB.

Om du anlägger en anmälningspliktig avloppsanläggning eller gör en sådan ändring som är anmälningspliktig utan att anmäla det till miljöenheten kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Slamtömning

Om du har frågor angående slamtömning kan du vända dig till VafabMiljö.

VafabMiljö

Slamtömning ska enligt avfallsföreskrifterna ske minst en gång per år. Om du äger en fastighet med låg belastning på avloppsanläggningen finns möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall/dispens för slamtömning.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning Pdf, 301 kB.

Underhåll av avloppsanläggningen

Det är viktigt att du sköter om din avloppsanläggning för bästa möjliga reningseffekt och livslängd.

Mer information om hur du sköter om din avloppsanläggning Pdf, 669 kB.

Eget omhändertagande av urin och latrin

I vissa fall kan fastighetsägare ta hand om avfallet från hushållets avlopp på sin egen tomt. Det kan till exempel gälla avlägset belägna fastigheter dit slambilen har svårt eller långt att köra. För att få ta hand om urin eller latrin på tomten måste du först kontakta miljöenheten.

Hjälp med information och råd

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller enskilda avlopp. På miljöenheten hjälper vi dig gärna med information och råd när du ska göra en ny eller göra om din avloppsanläggning. Vi kommer även gärna ut och tittar på plats och lämnar vår syn på ditt förslag till lösning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Jessica Norrman

MILJÖINSPEKTÖR

Petra Vanhala

MILJÖINSPEKTÖR