Sidospår

Köpings kommun äger 3 060 meter järnvägsspår avsett för industriändamål. Spåren förvaltas av VME. Här nedan kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

Viktigt att veta

Kommunens åtaganden

  • Kommunen ska tillhandahålla infrastrukturen med minst den utformning och kvalitet som framgår av vid var tid gällande järnvägsnätsbeskrivning.
  • Kommunen ska i god tid informera järnvägsföretaget om de arbeten som planeras utföras på infrastrukturen och vilka begränsningar som kan uppstå för järnvägstrafiken.

Järnvägsföretagets åtaganden

  • Infrastrukturen ska nyttjas i enlighet med vad järnvägsföretaget uppgett vid ansökan och den spårkapacitet som kommunen fastställer.
  • Järnvägsföretaget ska vid nyttjande av industrispåret efterleva de villkor som framgår av vid var tid gällande järnvägsbeskrivning.
  • Järnvägsföretaget ska följa upp och via e-post till kommunen redovisa en kvartalsvis sammanställning över nyttjad spårkapacitet. antal vagnar och uppdragsgivare.

Gemensamma åtaganden

  • Parterna ska verka för att ett effektivt underhåll kan bedrivas på infrastrukturen.
  • Parterna ska så fort som möjligt informera varandra om det uppstår trafikstörning eller fel på infrastrukturen som påverkar spårkapacitet.
  • Särskild överrenskommelse kan tecknas mellan parterna vid planering av vissa större underhålls- och investeringsarbeten på infrastrukturen.

Spårplan

spårplan

Klicka på ritningen för större storlek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VME

KUNDTJÄNST

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.