Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Sidospår

Köpings kommun äger 3 060 meter järnvägsspår avsett för industriändamål. Spåren förvaltas av VME. Här nedan kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

Viktigt att veta

Kommunens åtaganden

  • Kommunen ska tillhandahålla infrastrukturen med minst den utformning och kvalitet som framgår av vid var tid gällande järnvägsnätsbeskrivning.
  • Kommunen ska i god tid informera järnvägsföretaget om de arbeten som planeras utföras på infrastrukturen och vilka begränsningar som kan uppstå för järnvägstrafiken.

Järnvägsföretagets åtaganden

  • Infrastrukturen ska nyttjas i enlighet med vad järnvägsföretaget uppgett vid ansökan och den spårkapacitet som kommunen fastställer.
  • Järnvägsföretaget ska vid nyttjande av industrispåret efterleva de villkor som framgår av vid var tid gällande järnvägsbeskrivning.
  • Järnvägsföretaget ska följa upp och via e-post till kommunen redovisa en kvartalsvis sammanställning över nyttjad spårkapacitet. antal vagnar och uppdragsgivare.

Gemensamma åtaganden

  • Parterna ska verka för att ett effektivt underhåll kan bedrivas på infrastrukturen.
  • Parterna ska så fort som möjligt informera varandra om det uppstår trafikstörning eller fel på infrastrukturen som påverkar spårkapacitet.
  • Särskild överrenskommelse kan tecknas mellan parterna vid planering av vissa större underhålls- och investeringsarbeten på infrastrukturen.

Spårplan

spårplan

Klicka på ritningen för större storlek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: