Köpings kommuns utvecklingsmål 2020-2027

Här kan du läsa om de utvecklingsmål som styr kommunens arbete och som skapar en gemensam riktning och förändring. Målen fokuserar på ett gott liv i ett hållbart samhälle. Alla mål är lika viktiga och bildar tillsammans kommunens målbild.

Tre utvecklingsmål för demokrati

Köpings kommun har tre kommun-övergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och demokratin.

Vår ambition till 2027 är att vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.

Agenda 2030 för mänskliga rättigheter

Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, därför har vi kopplat utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 övergripande mål.
Syftet med agendan är att lösa klimatkrisen och förverkliga mänskliga rättigheter genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa.

Målområde 1: När vi säger 'tillsammans' menar vi det

Mål 1 handlar om demokrati, delaktighet och folkhälsa.

Klicka på bilden för att läsa mer om utvecklingsmål 1

När vi säger tillsammans menar vi det

Målområde 2: Vi växer med ansvar

Mål 2 handlar om trygghet, hållbarhet och bostäder.

Klicka på bilden för att läsa mer om utvecklingsmål 2

Vi växer med ansvar

Målområde 3: Det vi erbjuder lockar

Mål 3 handlar om näringsliv och kompetensförsörjning.

Klicka på bilden för att läsa mer om utvecklingsmål 3

Det vi erbjuder lockar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: