Fritidshem

Himmeta skolas fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med årskurs 3.

Vårt övergripande mål är att ditt barn ska känna trygghet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar samt få möjlighet till fysisk aktivitet och social träning. Vi strävar efter att ge ditt barn ett så varierat utbud som möjligt. Vi som jobbar här heter Jenny Gustavsson och Johanna Gardh.

Det här är viktigt att tänka på

  • Det ska alltid finnas aktuella vistelsetider.

  • Varje dag är vi ute. Tänk på att barnen behöver kläder för alla väderlekar samt extrakläder att byta till vid behov.

  • Kontakta alltid personal i samband med hämtning. Om någon annan ska hämta eller om barnet ska följa med en kompis hem måste alltid personal meddelas om detta.

  • Blir du försenad och inte hinner hämta ditt barn inom avtalad tid så ring avdelningen och meddela detta.

  • Vid förälders semester eller annan ledighet har barnet inte rätt till fritids.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: