Driftbidrag

Här beskriver vi hur driftbidraget fungerar. Det finns till för att stödja föreningar med egen verksamhet som äger eller svarar för drift av en lokal eller anläggning.

Läs mer om villkor för olika typer av lokaler

Driftbidraget finns till för att stödja föreningar med egen verksamhet som äger eller svarar för drift av en lokal eller anläggning.

Barn och ungdomar
 • Lokal/anläggning ska vara godkänd av kommunen för barn- och ungdomsverksamhet utifrån lämplighet, säkerhet och tillgänglighet (bygglov, brandskydd, försäkring) innan bidrag kan sökas.
 • Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i lokalen.
 • Bidraget baseras på hur stor del av föreningens medlemmar som är barn och ungdom och är kopplad till den anläggning de söker bidrag för.
 • Fastighetsansvar: El, ventilation, värme, planerat underhåll (tak, fasad, fönster), VA.
 • Driftsansvar: Anläggningsskötsel såsom att klippa gräs, måla linjer, spola is, snökanon, preparera skidspår, fylla på underlag, etcetera.

Bidrag ges inte till:

 • Del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet.
 • Bingo eller andra verksamheter som syftar till ekonomiskt överskott
 • Olika former av boende som läger, tävling med mera.
 • Tävlingar, fester eller andra arrangemang där entré eller andra avgifter betalas

Uträkningsmodell: Antal procent av föreningens medlemmar som är barn och unga X 75 procent av nettokostnaderna för anläggningen.

Driftbidrag ansöks i efterhand 1 gång för föregående kalenderår, senast 31 mars eller 30 september.

Samlingslokal/bygdegård
 • Anläggningen ska klassas som allmän samlingslokal enligt Boverket*
 • Bidraget är max 75 procent av de kostnader som föreningen redovisar för driften av lokalen minus de intäkter som föreningen har på anläggning.

Driftbidrag ansöks i efterhand 1 gång för föregående kalenderår, senast 31 mars eller 30 september.

(* Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.