Årskurs 1

I årskurs 1 arbetas det framförallt med läs- och skrivinlärning och de grundläggande matematiska begreppen.Vi läser även engelska från ettan.

Elever som jobbar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt


Victoria Persson, klasslärare

victoria.persson@koping.se