Här hittar du information om verksamheterna i särskolan. Grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och särvux.

Karolina Rundberg

EXPEDITION ANPASSAD SKOLA

Här hittar du information om verksamheterna i anpassad skola. Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och Lärvux - komvux som anpassad utbildning.

Elever som inte når upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål beroende på intellektuell funktionsnedsättning, begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada har rätt att gå i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola omfattar även anpassad grundskola med inriktning (tidigare träningsskola). För bägge formerna gäller skolplikt i nio år.

Anpassad gymnasieskola

Efter att skolplikten upphört har eleverna rätt till fortsatt utbildning inom den fyraåriga anpassade gymnasieskolan. Anpassade gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

Komvux som anpassad utbildning (Lärvux)

Komvux som anpassad utbildning (Lärvux) erbjuder vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att läsa olika kurser för att behålla och utveckla sina kunskaper.

Anpassade skolans värdegrund

All personal arbetar efter samma värdegrund som ska genomsyra anpassade skolan. Den tar bland annat upp områden kring respekt, trygghet, ansvar och förebild. Den ska presenteras för föräldrar och elever vid introduktion. Här kan du läsa den:

Anpassade skolans värdegrund Pdf, 99 kB.

Länklista

Skolverkets information om anpassade grundskolan

Skolverkets information om anpassade gymnasieskolan

Specialpedagogiska myndigheten

Karolina Rundberg

EXPEDITION ANPASSAD SKOLA