Stöd till barn, unga och familj

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Vi hjälper familjer med barn och unga i åldern 0-20 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. I planeringen kan bland annat föräldrastödsprogram och barnverksamheter ingå. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral.

Tillsammans arbetar vi med

 • att se nya möjligheter
 • kommunikation och konflikthantering
 • att skapa fungerande familjerelationer
 • att skapa struktur och rutiner i familjens vardag
 • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn
 • att fokusera på det positiva

Detta gör vi genom

 • att samarbeta med dig och din familj, samt ert nätverk
 • att arbeta för en positiv förändring i er egen hemmiljö
 • att fokusera på det som fungerar
 • att hjälpa dig och din familj hitta rätt verktyg för en förändring
 • att tillsammans med dig och din familj arbeta mot tydliga mål
 • möten, individuellt eller föräldrastöd i grupp.

Vill du veta mer om vårt arbete med barn, ungdomar och familjer så ring eller skicka e-post till oss.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar

Vi erbjuder olika gruppverksamheter till både barn och unga. Grupperna är stödjande, och ger barn en möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Alla våra grupper är kostnadsfria, allt du berättar och det vi pratar om stannar i förtroende i gruppen. Läs mer och anmäl dig till någon av våra grupper.

Gruppverksamhet för föräldrar

För dig som har utländsk bakgrund och har barn i åldrarna 12-18 år erbjuder vi stödgruppen Trygga föräldrar.

Gruppen är kostnadsfri, allt du berättar och det vi pratar om stannar i förtroende i gruppen. Läs mer och anmäl dig till gruppen:

Trygga föräldrar - för dig med utländsk bakgrund med barn i åldrarna 12-18 år

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshandläggare om vi misstänker att barn far illa.

Till dig som behöver någon att prata med

Talk2me är en ideell förening som erbjuder samtalsstöd till de som har behov av att prata med någon professionell medmänniska på grund av lättare psykiska besvär.

Till Talk2me kan du som är över 16 år ringa och prata om du känner dig stressad, ensam, ledsen, orolig eller kanske misslyckad. Du bokar en samtalstid via deras webbsida.

Boka samtalstid hos Talk2me

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Stöd och behandling

Nibblesbackevägen 19, Köping

Telefontid, rådgivning
Måndag och onsdag kl. 14.00 - 16.00, tisdag och fredag kl. 09.00 - 11.00