Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Miljöfarlig verksamhet

För dig som driver miljöfarlig verksamhet är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som medför en risk för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara utsläpp till mark, vatten och luft eller störningar som buller, skakningar, ljus och strålning.

Prövning vid nystart eller ändring

Innan du startar en miljöfarlig verksamhet eller om du gör stora förändringar i verksamheten ska en prövning ske. Alla miljöfarliga verksamheter klassas efter hur miljöstörande de är. Vilken myndighet som gör prövningen beror på om verksamheten klassas som en A-, B- eller C-anläggning:

  • A-anläggningar prövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen i Uppsala.
  • C-anläggningar ska göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden i Köping.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Alla företag som klassificeras som A, B- och C-verksamheter ska ha en skriftlig egenkontroll  för att förebygga eller motverka störningar.

Alla tillståndspliktiga företag, A- och B-anläggningar, ska årligen lämna in en miljörapport. Miljörapporten ska lämnas till miljöenheten via Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP, senast den 31 mars varje år för föregående år.

Miljöenhetens tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för alla som bedriver miljöfarlig verksamhet i Köpings kommun och ser till att miljöbalken med föreskrifter och tillstånd följs. Nämnden har i sin tur har en förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, med anställda medarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i enheter där miljöenheten är en. Medarbetarna (miljöinspektörerna) utför tillsynen som nämnden ansvarar för.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Företagen kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall.

Miljöenhetens tillsyn omfattar, förutom A-, B- och C-anläggningar, även enskilda och småföretagare. Sådan tillsyn kan ske projektvis eller på grund av klagomål. För tillsynen tar miljöenheten ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Länkar och dokument

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västmanland

Taxa miljöbalken

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Erik Johannesson

MILJÖINSPEKTÖR

Abdirisak Sheikhmusse

MILJÖINSPEKTÖR

Ellinor Ehnberg

MILJÖINSPEKTÖR