Scheeleskolans styrande dokument

Det finns olika lagar och regler som styr skolans verksamhet. Här kan du läsa om vilka styrdokument vi på Scheeleskolan arbetar efter.

Läroplanen och skollagen

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om läroplanen och skollagen som styr skolans verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om läroplanen som finns på skolverket.se

Klicka här för att likabehandlingsplan läsa mer om skollagen på skolverket.se

Likabehandlingsplanen

Varje skola ska ha en plan för hur skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan revideras varje år så att den är aktuell. Likabehandlingsplanen regleras i två regelverk, Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800)

I Scheeleskolans likabehandlingsplan Pdf, 461 kB.

kan du läsa om hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling på vår skola.

Trivsel och trygghet

För att vi ska ha en bra arbetsmiljö på Scheeleskolan och för att alla ska trivas tycker vi att det är bra och viktigt att alla hjälps åt och arbetar mot samma mål.

Här kan du läsa mer om trivsel, trygghet och vår inställning till ordning på Scheeleskolan. Ordningsregler Pdf, 172 kB.

Alkohol- och drogpolicy

Skolan är en drogfri zon. Här kan du ta del av vår policy gällande alkohol och droger. Pdf, 40 kB.

Värdegrund och vision

Här kan du läsa mer om Scheeleskolans värdegrund och vision. Pdf, 49 kB.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: