Förskoleklass

Rocka socka, Bullerbyns bidrag

Tiden i förskoleklass ska vara trygg, lärande och rolig. Vi ger leken stort utrymme och ser den som en viktig arbetsmetod. Leken tränar bland annat socialt samarbete och turtagning.

Pedagogiskt arbetssätt

Vi erbjuder barnen olika arbetssätt för inlärning. På ett lekfullt sätt arbetar vi med svenska och matematik.

Förskoleklassen är bron mellan två verksamheter. Vårt arbetssätt är att kombinera förskolans lekpedagogik och skolans arbete.

Vi arbetar efter tydliga mål i svenska, matematik och social utveckling. I svenska arbetar vi efter Bornholmsmodellen och i matematiken arbetar vi med Tänka, räkna och resonera från NCM. Hos oss får barnen social träning bl.a. genom fri lek inne och ute, grupplekar och samarbetslekar.

Under höstterminen jobbar vi med Skolverkets kartläggning. Den hjälper oss att se vilka utmaningar och vilket stöd varje barn behöver. 

Vart finns vi

Våra lokaler finns på bottenplan på vita Huvudbyggnaden. Lokalerna delas med fritidsverksamheten vilket ger en mjuk övergång mellan de olika verksamheterna.

S:t Olovsskolan har förskoleklassverksamhet 8.15-13.15 varje dag. Barnen är uppdelade på tre avdelningar, Bullerbyn, Ekorren och Solrosen.

Fritidshem

Varje elev är kopplat till en fritidsavdelning:

  • På Ekorren arbetar Malin Larsson och Marianne Ait-Salah
    073-662 94 30
  • På Solrosen arbetar Patrik Viborg och Nina Zethelius
    073-662 94 31
  • På Bullerbyn arbetar Eva Enqvist Olsson och Peter Lööw
    073-662 94 32

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30. Mer information om fritidsverksamheten kan du läsa under boxen Fritidshem.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sanna Jaska

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE EKORREN

Natalie Laurila

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE EKORREN

Karina Mazun

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE BULLERBYN

Madeleine Häggkvist

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE BULLERBYN

Janina Pettersson

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE SOLROSEN

Annelie Vlachos

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE SOLROSEN