Förskoleklass

Rocka socka, Bullerbyns bidrag

Tiden i förskoleklass ska vara trygg, lärande och rolig. Vi ger leken stort utrymme och ser den som en viktig arbetsmetod. Leken tränar bland annat socialt samarbete och turtagning.

Pedagogiskt arbetssätt

Vi erbjuder barnen olika arbetssätt för inlärning. På ett lekfullt sätt arbetar vi med svenska och matematik.

Förskoleklassen är bron mellan två verksamheter. Vårt arbetssätt är att kombinera förskolans lekpedagogik och skolans arbete.

Vi arbetar efter tydliga mål i svenska, matematik och social utveckling. I svenska arbetar vi efter Bornholmsmodellen och i matematiken arbetar vi med Tänka, räkna och resonera från NCM. Hos oss får barnen social träning bl.a. genom fri lek inne och ute, grupplekar och samarbetslekar.

Under höstterminen jobbar vi med Skolverkets kartläggning. Den hjälper oss att se vilka utmaningar och vilket stöd varje barn behöver. 

Vart finns vi

Våra lokaler finns på bottenplan på vita Huvudbyggnaden. Lokalerna delas med fritidsverksamheten vilket ger en mjuk övergång mellan de olika verksamheterna.

S:t Olovsskolan har förskoleklassverksamhet 8.15-13.15 varje dag. Barnen är uppdelade på tre avdelningar, FkA, FkB och FkC.

Fritidshem

Varje elev är kopplat till en fritidsavdelning:

  • Till FkA är Ekorrens fritidsavdelning kopplad. Där arbetar Anders Larsson och Hanna Andersson.
    073-662 94 30
  • Till FkB är Bullerbyns fritidsavdelning kopplad. Där arbetar Eva Enqvist Olsson och Peter Lööw.
    073-662 94 32
  • Till FkC är Solrosens fritidsavdelning kopplad. Där arbetar Nina Zethelius och Murad Oudeh.
    073-662 94 31

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30. Mer information om fritidsverksamheten kan du läsa under boxen Fritidshem.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Natalie Laurila

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKA

Janina Pettersson

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKA

Madeleine Häggkvist

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKB

Karina Mazun

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKB

Sanna Jaska

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKC

Annelie Vlachos

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE FKC