Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Kommunala bolag och förbund

Köpings kommun är medlemskommun i ett kommunalförbund. Köpings kommun har även ett antal kommunala bolag som de äger fullt ut eller äger andelar i.

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

Köpings kommun är tillsammans med Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner medlemmer i Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Idén med förbundet är att effektivisera och minska kostnaderna i verksamheter som kan skötas tillsammans. Dit räknas löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap.

Förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund

Köpings Bostads AB (KBAB)

Köpings kommun äger hela fastighetsbolaget KBAB och det är den största hyrevärden i kommunen med ungefär 2 700 lägenheter i Köpings tätort, Kolsva och Munktorp. KBAB har två dotterbolag.

Bolagsordning Köpings Bostads AB

KBAB Service

KBAB Service AB ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter. I uppdraget ingår det att de underhåller, reparerar, sköter drift, utvändig skötsel och städning av lokalerna.

Bolagsordning KBAB Service

Köpings Kabel-TV AB

Köpings Kabel-TV erbjuder bredband, fiberanslutningar och TV-paket. De ansvarar också för Köpings stadsnät.

Bolagsordning Köpings Kabel-TV AB

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME)

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) är en sammanslagning av energienheten på Köpings kommun och Arboga Energi.

  • Värmer ca 11 000 hushåll i Köping, Arboga och Kolsva
  • Produktionen sker till ca 75 procent med återvunnen energi och 25 procent förnybara biobränslen
  • Cirka 16 mil fjärrvärmeledning

  Tekniska kontorets verksamheter togs över av VME 1 januari 2020

  Verksamheten ansvarar för gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och kommunens skogar. De planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I verksamheten ingår också trafik- och energiplanering.

  • Administrativ avdelning
  • Driftavdelning
  • Gatu- och parkavdelning
  • Vatten- och avloppsavdelning

  Bolagsordning Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME)

  Köping Rådhus AB

  Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt samordna och utveckla verksamheten
  för koncernbolagen och kommunens räkning.

  Protokoll Köping Rådhus AB

  Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

  I det gemensamma kommunalförbundet ingår det totalt sex kommuner och uppdraget är att bedriva räddningstjänstverksamheten i området.

  Medlemskommunerna i förbundet består av Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Västerås.

  Den officiella e-postadressen till förbundet är

  info@rtmd.se

  Fysiska brev skickas till Räddningstjänsten Mälardalen, 721 87 Västerås

  Mer information finns på förbundets webbplats:

  Räddningstjänsten Mälardalen

  Förbundsordning Mälardalens Brand & Räddningsförbund

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad: