Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR

Kommunala bolag och förbund

Köpings kommun är medlemskommun i ett kommunalförbund. Köpings kommun har även ett antal kommunala bolag som de äger fullt ut eller äger andelar i.

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

Köpings kommun är tillsammans med Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner medlemmer i Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Idén med förbundet är att effektivisera och minska kostnaderna i verksamheter som kan skötas tillsammans. Dit räknas gemensam räddningstjänst, löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap.

Förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund

Köpings Bostads AB (KBAB)

Köpings kommun äger hela fastighetsbolaget KBAB och det är den största hyrevärden i kommunen med ungefär 2 700 lägenheter i Köpings tätort, Kolsva och Munktorp. KBAB har två dotterbolag.

Bolagsordning Köpings Bostads AB

KBAB Service

KBAB Service AB ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter. I uppdraget ingår det att de underhåller, reparerar, sköter drift, utvändig skötsel och städning av lokalerna.

Bolagsordning KBAB Service

Köpings Kabel-TV AB

Köpings Kabel-TV erbjuder bredband, fiberanslutningar och TV-paket. De ansvarar också för Köpings stadsnät.

Bolagsordning Köpings Kabel-TV AB

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME)

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) är en sammanslagning av energienheten på Köpings kommun och Arboga Energi.

  • Värmer ca 11 000 hushåll i Köping, Arboga och Kolsva
  • Produktionen sker till ca 75 procent med återvunnen energi och 25 procent förnybara biobränslen
  • Cirka 16 mil fjärrvärmeledning

Tekniska kontorets verksamheter togs över av VME 1 januari 2020

Verksamheten ansvarar för gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och kommunens skogar. De planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I verksamheten ingår också trafik- och energiplanering.

  • Administrativ avdelning
  • Driftavdelning
  • Gatu- och parkavdelning
  • Vatten- och avloppsavdelning

Bolagsordning Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 02 juni 2020