Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Planbesked

Om du vill att det ska tas fram en ny detaljplan kan du ansöka om planbesked. Då tar kommunen ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. Det kan exempelvis handla om åtgärder som att möjliggöra ny bebyggelse eller när användningen av området ska ändras och inte längre stämmer överens med den befintliga detaljplanen. Planbesked innebär en lämplighetsprövning och att kommunen tar ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök

Ansökan om planbesked ska innehålla en karta som visar området och fastigheterna som berörs. Om ansökan avser ett område med flera fastigheter eller ingår i en förening ska det framgå av underskrifter eller exempelvis årsmötesbeslut att majoriteten är med i ansökan om planbesked.

Blankett för ansökan om planbesked

Besked

Kommunen ska lämna besked inom fyra månader från ansökan. Beskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Sökanden står för kostnaden för kommande planläggning vid positivt planbesked.

Hur lång tid tar det?

Beroende på omfattningen av detaljplanen och tillhörande utredningar kan det ta allt från ett år till flertalet år att göra en detaljplan. Du kan läsa mer om processen för att ta fram en detaljplan på länken nedan.

Vad kostar det?

Planbesked

Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Planbesked kostar mellan 9460 kr till 18 920 kr.

Planavtal

Innan kommunen påbörjar planarbetet skriver vi ett planavtal mellan parterna. Planavtalet fastställer fördelning av ansvar för arbete och kostnader vid upprättande av den nya detaljplanen. Varje detaljplan har en grundkostnad på 100 000 kr, beroende på vad planen ska pröva så kan kostnaden bli högre.

Utredningar

Det tillkommer ofta utredningar till detaljplanen. Dessa bekostar sökanden i de flesta fall. Utredningarna kan exempelvis behövas för att säkerställa att riktlinjerna för bullernivåer uppnås.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare