Mitt pågående ärende

Här hittar du e-tjänster för dig som har ett pågående ärende hos bygglovenheten i Köpings kommun.

Mina byggärenden

Här kan du följa din ansökan, ta del av beslut, hämta dokument, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som hänt i ärendet.

Komplettera ditt ärende

Komplettera ditt ärende inför beslut

Här kompletterar du din ansökan inför beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller startbesked i anmälansärenden.

Lämna handlingar inför startbesked

Här kompletterar du som fått ett lovbeslut och som ska skicka in tekniska handlingar inför startbesked.

Anmäla kontrollansvarig

Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

Vill du göra ändringar i ett befintligt bygglov?

Om du ska göra en ändring i ett beviljat bygglov och ändringen är bygglovspliktig så behöver du skicka in en helt ny ansökan om bygglov. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller få en annan placering. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och en ny ansökan skickas in via e-tjänsten. Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov kan du kontakta din handläggare.

Ansök om att få slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Här skickar du in din ansökan om slutbesked.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider

Måndag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag: 13.00-16.00
Onsdag-fredag: 08.00-12.00

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare