Agda Östlunds park

Hur kan Kristinelunds sportfält utvecklas för att bli en mer inbjudande, trygg och jämställd mötesplats? Det fick Köpings invånare svara på i en medborgardialog 2018. Resultatet ledde till en långsiktig vision för Kristinelunds sportfält.

Idébild för parkområdet.

Idébild för parkområdet.

Nuläge
 • Belysta gång- och cykelvägar samt grillplatser och entréer är anlagda. Vi planterar träd, har anlagt en ny scen och pulkabacken ”Mini-Ströbohög”.
 • Fikabord samt plantering av övriga träd, fruktlund, blommor och buskage sker löpande.
 • Den officiella invigningen av parkens etapp 1 sker den 1 juni 2024 klockan 10-16.30.
Ungefärlig illustration av parkområdet, inklusive planer och hallar.Förstora bilden

Ungefärlig illustration av parkområdet, inklusive planer och hallar. Dubbelklicka på bilden för att se kartan i större storlek!

Från sportfält till lummig park med aktivitet och rekreation

Kristinelunds sportfält har varit en sportplats för föreningslivet sedan 70-talet. Här finns fotbollsplaner, ishall, bandybana, tennisbanor och stora grönytor. Flera av anläggningarna är i behov av upprustning och i samband med planering för det har vi tagit fram en målbild för sportfältets framtid - en lummig park för aktivitet och rekreation!

Kristinelunds sportfält ska finnas till för alla

Kristinelunds sportfält ska bli en öppen och jämställd mötesplats för rörelseglädje och möten. En park där du oavsett intresse och ålder kan hitta din form av rekreation och aktivitet. En plats där vi möts över generationsgränserna och upplever kultur eller idrott. En plats för just dig!

Så ska sportfältet utvecklas

Vi har tagit fram en långsiktig vision som kan planeras och genomföras etappvis.

Idéer bakom visionen


 • Aktiviteter för en bredare målgrupp
 • Fler aktiviteter för tjejer
 • Besökare i alla åldrar
 • Tydligare och trevligare entréer
 • Så få stängsel som möjligt
 • Ökad upplevd trygghet
 • Bättre tillgänglighet inom området
 • Plats för kultur
 • Plats för idrott och spontan rörelse
 • Ytor för rekreation och möten
 • Sammanlänkande och integrerande
 • Aktiviteter året runt
 • Estetiskt tilltalande miljö
 • Delaktighet i utformningen

Bild över Kristinelunds sportfält år 2022.

Utveckling i fyra etapper

Visionen för sportfältets förändring är långsiktig och innebär stora investeringar. Därför delas genomförandet upp i etapper, där de första etapperna innefattar sådant som kan göras relativt snabbt, utan större planering och ekonomiska insatser. I grova drag kan genomförandet delas upp i fyra etapper.

Etapp 1-4

1

I ett första steg öppnades området genom att vi tog bort stängsel, röjde och glesade ur vegetation. Dessa åtgärder var viktiga för att öka tillgängligheten i och till parken.

Efter första säsongens (2022) erfarenheter tydliggjorde vi idrottsytorna med avgränsningar, bollnät, skyltning i samarbete med föreningarna som är aktiva på Krillan. Vi genomför också åtgärder i rekreationsdelen av parken, som till exempel grillplatser, bänkar, planteringar och belysta gång- och cykelvägar.

2

I ett tredje steg byggs delar av aktivitetsnavet ut med exempelvis låghöjdsbana, lekplats, spårcentral, bouldering (klättring) med flera aktiviteter.

3

Steg fyra omfattar de största investeringarna i form av ny eller ombyggd ishall, nya omklädningsrum och entrégränder.

4

Som ett sista steg genomförs fortsatta investeringar i aktivitetsnavet och resten av parken.

Leader-projekt har gjort det möjligt att utveckla området kring isbanan

I samband med att den nya isbanan som ligger i anslutning till sportfältet byggdes har även området runt isbanan utvecklats.

Läs mer om projektet

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kultur- och fritids­förvaltningen

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
731 85 Köping

Kansliets öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00