Inre hamnen

Flygfoto över inre hamnen

Längst in i Köpings hamn ligger Inre hamnen, också kallad småbåtshamnen. Nu genomför vi ett visionsarbete inför att kajkanterna ska renoveras.

Ett visionsarbete pågår

Just nu arbetar vi med att ta fram ett utvecklingsförslag för Inre hamnen som ska identifiera områdets förutsättningar, behov och åtgärder samt visa en utveckling av Inre hamnen på lång sikt.

Nu sammanställer vi era svar

Sommaren 2023 skapade vi en enkät för att ta reda på vad ni tycker om Inre hamnen idag och hur ni skulle vilja att den ser ut i framtiden. Vi fick in 350 svar som vi nu håller på att sammanställa. Sammanställningen presenteras här när den är klar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping