Solarium

Planerar du att öppna ett solarium? Då ska du anmäla det till miljöenheten. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på.

Anmälan

Om du ska öppna ett solarium ska du anmäla det till miljöenheten. Din anmälan ska lämnas skriftligen senast sex veckor innan verksamheten startas och det gäller även vid ägarbyte eller övertagande av verksamhet.

Anmälningsblankett för solarium Pdf, 259 kB.

Viktigt att tänka på

Ingen under 18 år får sola

För att få driva ett solarium så måste du se till att ingen under 18 år solar. Vid varje solariebädd ska du ha tydliga skyltar som informerar om 18 års-gränsen. Du måste även ha dokumenterade rutiner över hur verksamheten säkerställer att den som solar är över 18 år. Om ditt solarium är obemannat så finns det olika tekniska system för att se till så att den som solar fyllt 18 år.

En passande lokal

Din lokal ska vara anpassad för den verksamhet som du tänker bedriva. Golv, väggar och inredningsmaterial ska vara lätta att göra rent. Ljusa ytor är att föredra då smuts lättare syns. Undvik dammsamlande textilier. Lokalen ska även ha ett städutrymme med utslagsvask. Andra krav på din lokal är att den ska ha bra ventilation, belysning och temperatur.

Rutiner för rengöring

Vid varje solariebädd ska desinfektionsmedel och pappershanddukar finnas. Du ska ha rutiner för städning och rengöring av lokal och utrustning.

Ansvar för avfall och kemikalier

Verksamheten måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Avfallsutrymmet kan samutnyttjas med övriga i fastigheten. Om du hanterar farligt avfall ska det rapporteras till Naturvårdsverket. Ska du själv transportera bort farligt avfall (till exempel gamla lysrör) ska du anmäla det till länsstyrelsen. I annat fall måste du se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad. Om din verksamhet har fler än 5 faroklassade kemiska produkter (kemikalier) i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas.

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket.

Anmäl transport av farligt avfall till länsstyrelsen

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare till ett solarium ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska säkerställa att olägenheter inte uppstår för människors hälsa eller miljön. Du ska till exempel ha rutiner för städning och rengöring samt upprätta en förteckning över kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig.

Några exempel på vad som måste vara uppfyllt

  • Rena skyddsglasögon ska finnas tillgängligt i lokalen
  • Det är viktigt att solariet kan ställas in efter samma tider som framgår av exponeringsschemat
  • Sätt upp instruktioner om solariets funktion vid varje solbädd
  • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas synlig intill varje solariebädd samt där betalning eller bokning sker. Affischen ska vara minst A3-format
  • I obemannade solarier får soltiden vara maximalt 15 minuter

Avgifter och tillsyn

Miljöenheten handlägger anmälningar och genomför regelbundet inspektioner på verksamheter. För anmälningar, inspektioner och annan tillsyn tar miljöenheten ut avgifter fastställda av kommunfullmäktige.

Taxa strålskyddslagen 2024 Pdf, 52 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Annette Persson

MILJÖINSPEKTÖR

Josefine Uhac

MILJÖINSPEKTÖR