Kontakta oss

Synpunkter och frågor

Vi rekommenderar att du vänder dig direkt till rätt verksamhet med dina synpunkter och frågor. Den korta punktlistan visar ett urval av frågor som verksamheten hanterar, men du hittar kontaktuppgifter och mer information om ansvarsområden via respektive kontakt-länk.

VME - Västra mälardalens energi och miljö AB

 • Fjärrvärme
 • Vatten och avlopp
 • Gata och park
 • Drift - snöröjning, sandsopning mm

Utbildningsförvaltningen

 • Förskola
 • Grundskola, förskoleklass och fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Anpassad skola
 • Måltidsenheten

Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Äldreomsorg
 • Funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Hemsjukvård och rehabilitering
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Biståndenhet - ansök om det stöd förvaltningen ansvarar för

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

 • Individ- och familjeomsorg, socialtjänst
 • Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Kompetenscenter - kommunal vuxenutbildning, SFI, yrkeshögskola mm
 • Kommunala arbetsmarknadsåtgärder
 • Flykting och integration
 • Tobaks- och alkoholtillstånd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Bygglov
 • Översikts- och detaljplaner
 • Ansvar för kommunens mark - bland annat tomträtt och tomtkö
 • Fastighetssamordning
 • Kartor och GIS-samordning
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Bibliotek
 • Badanläggningar
 • Museum
 • Kulturskola
 • Fritidsanläggningar och lokaler - exempelvis fotbollsplaner och motionsspår
 • Föreningsstöd, föreningsbidrag, föreningsregister, lotterimyndighet

Kommunledningsförvaltningen

 • Kansli - politisk administration, kollektivtrafik, folkhälsofrågor mm
 • Kommunikation - webb, sociala medier, pressfrågor mm
 • Ekonomi
 • Personalfrågor
 • Näringslivsfrågor
 • Säkerhet och beredskap

Om du behöver stöd i din kontakt med oss

Stöd och hjälp vid telefonsamtal

 

Ändrade öppettider

I samband med helgdagar kan vi ha ändrade öppettider.

Dagar med ändrade öppettider

Vet du fortfarande inte vart du ska vända dig?

Ring vår växel, eller skicka e-post till kommunens allmänna inkorg.

Välkommen med ditt ärende!

Köpings kommun

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: