Starta och driva fristående verksamhet

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag till den som driver en godkänd fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Barnomsorgspengen kan vara ett alternativ till föräldrar som själva vill ta hand om sitt/sina barn. Villkoret är då att man samtidigt tar emot lika många barn som man har själv från andra familjer.

Vad du behöver tänka på innan du startar

Kommunen måste godkänna din verksamhet och är den myndighet som kontrollerar att den håller god kvalité och är säker. Din verksamhet ska uppfylla samma krav som ställs på kommunens motsvarande verksamhet.

Vad du ska tänka på och vilka krav kommunen ställer kan du läsa i dokumentet om ansökan. Ansökan görs via blankett som skickas in. Du hittar både informationi om ansökan och blanketten nedan.

Mer information om att ansökan för att starta fristående förskola, fritids eller annan pedagogisk verksamhet Pdf, 317 kB.

Blanketten för ansökan om att starta fristående förskola, fritids eller annan pedagogisk verksamhet. Pdf, 694 kB.

Mer information om hur tillsynen går till

Är du intresserad av att veta hur verksamhetens kvalité och säkerhet kontrolleras läser du det i vår rutin för tillsyn som du hittar nedan.

Här kan du läsa ”Rutin för tillsyn av fristående förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet”. Pdf, 144 kB.

Checklistan visar vad som tas upp och ses över under tillsynen Word, 193 kB.

Syftet med barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen infördes av riksdagen den 1 juli 2009. Det politiska syftet för barnomsorgspengen var att öka föräldrarnas valfrihet och även det egna företagandet inom barnomsorgen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: