Kyl- och värmepumpsanläggningar

Kyl- och värmepumpsanläggningar ska kontrolleras för att undvika läckage och utsläpp av fluorerade växthusgaser. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Ditt ansvar

Du som är ansvarig för en kyl- eller värmepumpsanläggning som innehåller fluorerade växthusgaser ska se till att förhindra utsläpp och läckage. Bland annat måste du se till att utrustningen kontrolleras enligt angivna intervall, lämna in en årsrapport samt informera miljöenheten vid installation av ny utrustning. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras beror på mängden koldioxidekvivalenter i ett aggregat. Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden till det dubbla.

Informera miljöenheten innan du installerar ny utrustning

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska miljöenheten informeras.

Anläggning som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter ska årligen rapporteras

Om du är ansvarig (operatör) för en kyl- eller värmepumpsanläggning som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser ska du årligen skicka in en årsrapport till miljöenheten. Årsrapporten ska innehålla resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som gjorts på kyl- eller värmepumpsanläggningen under föregående år.

Senast den 31 mars ska rapporten för föregående år vara inlämnad till miljöenheten.

Kontrollera att rapporten är underskriven och komplett med alla uppgifter. I förordning om fluorerade växthusgaser hittar du information om vilka uppgifter årsrapporten ska innehålla.

Förordning om fluorerade växthusgaser

Skrotad utrustning/aggregat

Information om utrustning/aggregat som har skrotats under kalenderåret ska finnas med i årsrapporten. Skrotning av utrustning/aggregat får bara göras av certifierade firmor.

Avgifter för handläggning

För tillsyn av kyl- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser (f-gaser) tar miljöenheten ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Miljösanktionsavgift

Om bestämmelserna inte följs tas en miljösanktionsavgift ut.

Länkar

Mera information om fluorerade växthusgaser (f-gaser) och kyl- eller värmepumpsanläggningar hittar du på följande länkar:

Naturvårdsverket, Vägledning om fluorerade växthusgaser

Allt om f-gas

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!