Årskurs 3

I årskurs 3 går 64 härliga barn. De som ansvarar för de olika klasserna under skoldagen är:

  • 3A Mikaela Persson och Linda Elste
  • 3B Petra Signal och Shaista Bergenbrant

På musiken träffar de Viktor Morin. På idrotten är Peter Holmqvist ansvarig pedagog och på slöjden Niklas Berglund och Charlotta Engdahl.

Skoltid

Skoldagen följer respektive klasschema.

Schema

Månadsbrev


Fritidshem

Alla inskrivna elever går på Kojans fritids. Kojans fritids ligger i Folkets hus, ovanför våran marsal. Där ansvarar:

  • Anders Larsson, Lasse Haglund, Frida Norlin, Abbas Ibrahim

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut. Kojan har också öppen verksamhet för år 4-6.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Linda Elste

KLASSLÄRARE 3A

Mikaela Persson

KLASSLÄRARE 3A

Petra Signal

KLASSLÄRARE 3B

Shaista Bergenbrant

LÄRARE 3B