Ullvi Ängar

FlygfotoFörstora bilden

Planområdet ligger mellan Ullvi backar och Volvo. Planen innebär att platsen kan få bebyggelse i form av bostäder, verksamhetsmark, skola, förskola och särskilt boende för äldre.

Ett nytt område med blandad bebyggelse

Planområdets avgränsning syftar till att fylla en lucka i stadslandskapet på en plats som idag utgör jordbruksmark. Mellan Ängebyleden och Ullvileden skapas en ny vägkoppling i linje med översiktsplanens intention.

Översiktsplanen pekar särskilt ut området för verksamheter men skriver även att hänsyn till intilliggande bostadsbebyggelse ska tas. Hänsyn till intilliggande bostäder sker genom att placera verksamheter i sydost och bostäder i väster. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

I och med planen finns förutsättningar för att nya mötespunkter ska kunna skapas i området. Den offentliga servicen i form av skola och förskola innebär att en lokal samlingspunkt möjliggörs. Här finns också en potential att få till kopplingar till angränsande bostadsområden och i förlängningen också hitta stråk med kopplingar till befintliga motionsspår i närliggande rekreationsområden.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2022 beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft den 9 januari 2023.

Dokument till planen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT