Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Ullvi Ängar

Flygfoto

Planområdet ligger mellan Ullvi backar och Volvo. Planen innebär att platsen kan få bebyggelse i form av bostäder, verksamhetsmark, skola, förskola och särskilt boende för äldre.

Ett nytt område med blandad bebyggelse

Planområdets avgränsning syftar till att fylla en lucka i stadslandskapet på en plats som idag utgör jordbruksmark. Mellan Ängebyleden och Ullvileden skapas en ny vägkoppling i linje med översiktsplanens intention.

Översiktsplanen pekar särskilt ut området för verksamheter men skriver även att hänsyn till intilliggande bostadsbebyggelse ska tas. Hänsyn till intilliggande bostäder sker genom att placera verksamheter i sydost och bostäder i väster. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

I och med planen finns förutsättningar för att nya mötespunkter ska kunna skapas i området. Den offentliga servicen i form av skola och förskola innebär att en lokal samlingspunkt möjliggörs. Här finns också en potential att få till kopplingar till angränsande bostadsområden och i förlängningen också hitta stråk med kopplingar till befintliga motionsspår i närliggande rekreationsområden.

Överklagad

Samhällsbyggnadsnämnden har den 24 juni 2021 beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen har blivit överklagad.

Dokument till planen

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 3 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Ullvi Ängar i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Leo Pedersen

PLANHANDLÄGGARE