Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och det kan dröja många dagar innan samhället har återhämtat sig.

Om krisen kommer

Om krisen är ett faktum kommer samhällets resurser fokuseras på att lösa de mest grundläggande behoven för invånarna, utan möjlighet att ta hänsyn till individuella förhållanden. Sveriges krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt samhälles, vår egen och våra anhörigas säkerhet.

I ditt eget ansvar ingår att:

 • Vara medveten om och förbereda dig på att olyckor och kriser kan inträffa.
 • Ha förståelse för att samhällsresurser måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar vid svåra händelser.
 • Hålla dig uppdaterad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.
 • Följa instruktioner och råd från myndigheterna.
 • Vara beredd på att kunna hantera grundläggande behov, exempelvis tillgång på vatten, mat och värme.

Hemberedskap

Hur du reagerar vid en kris är svårt att veta. Oavsett vilken kris det handlar om är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

Det finns mycket information om vad du kan göra för att förbereda dig på kriser och olyckor. Nedan följer ett exempel på en checklista på vad som kan vara bra att ha hemma för att vara förberedd vid en kris.

Checklista Hemberedskap

 • Tändstickor ‪
 • Stearin- och värmeljus ‪
 • Ficklampa med extra batterier ‪
 • Dunkar att hämta vatten i
 • Husapotek med det viktigaste ‪
 • Radio med vev och solceller ‪
 • Extra element eller värmare (Kan exempelvis drivas med fotogen)
 • Sovsäck, filtar och varma kläder ‪
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle (Exempelvis T-röd för spritkök)
 • Mat som klarar rumstemperatur ‪
 • Kontanter‪
 • Telefonlista till exempelvis anhöriga, bekanta, kommun, räddningstjänst, elleverantör och sjukvården.

Krisberedskap

Kommunen har ett ansvar för hela kommunen vid en kris och beredskap för allvarliga händelser och extraordinära händelser finns. I lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting regleras kommunens ansvar vid sådana händelser.

Kommun har planer för hur samhällsviktiga verksamheter ska bedrivas vid en kris. De verksamheter som kommunen har planer för är bland annat krisledning, kommunikation och hälso-och sjukvård.

Krisledningsnämnden är högst ansvarig i kommunen vid en extraordinär händelse. Även vid mindre allvarliga händelser har kommunen ett ansvar som oftast kan hanteras av ordinarie verksamheter.

Extraordinär händelse

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek, och större olyckor kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som störs. På samma sätt är det med elavbrott, framförallt under den kalla årstiden.

Hitta samlad information

Nedan hittar du länkar till webbplatser med aktuell information från ansvariga myndigheter och andra ansvariga under en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.seLilla.krisinformation.se (för barn och unga)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Hitta ditt närmaste skyddsrum på MSB:s webbplats

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: