Öppettider och stängningsdagar

Här kan du läsa om öppettider för fritidshem och när fritidshemmen har stängt för studiedagar.

Fritidshemmen öppnar tidigast klockan 06.30 och stänger senast klockan 18.30. De tider då det är färre barn närvarande (oftast morgon och kväll) kan avdelningar slå ihop sina verksamheter och samarbeta med till exempel öppning och stängning.

Stängningsdagar för fritidshemmen

Fyra heldagar varje läsår stänger fritidshemmen för utvärdering och gemensam kompetensutveckling för personalen, det gäller både för Köping och Kolsva. Stängningsdagarna ingår i den vanliga taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Läsår 2022/2023

  • 12 augusti 2022
  • 9 januari 2023
  • 12 juni 2023
  • 13 juni 2023

Läsår 2023/2024

  • 11 augusti 2023
  • 8 januari 2024
  • 10 juni 2024
  • 11 juni 2024

Öppettider under sommar och jul

Köpings kommun erbjuder fritidshem året runt. Några fritidshem har öppet under de veckor då det är färre barn. Vilka som har öppet och under vilka veckor beror på hur många som anmäler behov.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: