Köpings stadskärna

Tillsammans med ”Svenska stadskärnor” arbetar vi för att skapa en ännu mer attraktiv stadskärna i Köping. Vi vill göra det tillsammans med alla i Köping - företagare, invånare och föreningar. Häng med!

Köpings stadskärna har stor potential

Ett flertal större kedjor har etablerat sig i Köping eller är på väg att göra det. ÖoB öppnade i slutet av januari och Rusta samt Stadium Outlet slår upp portarna under våren. Det finns intresse från flera aktörer där dialog pågår. Men det är inte bara kommunens goda geografiska läge invid vältrafikerade E18 som utvecklas.

Vi har tagit fram ett gestaltningsprogram för Köpings centrum.

Under sommaren 2022 skapade vi också ett sommartorg i centrum med bland annat olika spel som kubb och Fia med knuff. Stor succé är ett understatement, så sommaren 2023 kommer det bli aktiviteter både på Hökartorget och Stora torget.

Men vi vill mer – och vi har högt ställda mål. För att nå målen behövs ett starkt samarbete mellan kommunen, stadskärnans alla aktörer och intressenter. Du behövs!

Med god samverkan kan vi lyckas med våra mål!

Köping kickar igång en så kallad BID-process tillsammans med Svenska Stadskärnor. BID står för Business Improvement District (affärsutvecklingsområde). Det är ett väl beprövat och strukturerat arbetssätt för deltagande aktörer där vi alla arbetar mot samma mål.

Svenska stadskärnor är en organisation som arbetar med utveckling av stadskärnor.

Alla som bor och verkar i Köping kan vara med och bidra

Vi som samverkar är kommunens förvaltningar, tjänstepersoner, fastighetsägare, näringsidkare, Köpings centrumförening, lokala föreningar, polisen och flera. Vi har en stark centrumförening som tillsammans med kommun och näringsliv skapar aktiviteter i Köping. Här finns också ett flertal fastighetsägare som ser ljust på framtiden.

Det är målen med utvecklingen!

Köpings kommuns mål för 2020–2027 är tydliga när det gäller utvecklingen av stadskärnan.

Vi vill:

  • Stärka Köpings kommuns attraktivitet.
  • Skapa socialt hållbara och attraktiva stadsdelar som erbjuder hög trygghet och livskvalitet.
  • Utveckla Köpings stadskärna och offentlig miljö.

Syftet är att vi i samverkan skapar en levande, attraktiv och aktiv stadskärna där människor trivs. Oavsett om du är boende, besökare eller företag.

Mer konkret - vad händer nu i arbetet?

Vårt BID-område kommer att vara Köpings centrum och stadskärna. Vi fördjupar oss inom fem fokusområden.

  • Trygghet
  • Platsen
  • Utbud
  • Köpings varumärke
  • Tillgänglighet

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken