Gestaltningsprogram för Köpings centrum

Karta över Stora gatan

Gestaltningsprogrammet är framtaget för att fungera som en långsiktig vision för hur centrum ska se ut. Det ska fungera som en guide i framtida utvecklingsprojekt.

Olika teman beroende på vilken gata

De olika delarna av centrum har olika karaktär och funktion. Stora gatan och Hökartorget som ett huvudstråk, Östra och Västra Långgatan har historisk karaktär och stråket längs ån ska utvecklas mot ett grönt åstråk. Längst upp mot Trädgårdsgatan är tanken att en stadslekpark kan byggas.

Här kan du läsa hela programmet Pdf, 3 MB.

Gestaltningsprogrammet antogs i kommunefullmäktige den 20 juni 2022.

Varför behövs ett gestaltningsprogram?

Stora gatan behöver ses över och projekteras om. Programmet har tagits fram för att det ska vara lätt att få en helhetssyn och ska fungera som en guide i framtida utvecklingsprojekt.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att:

  • Visa långsiktig inriktning för utformningen av området längs Stora gatan
  • Vara ett stöd vid planering av kommande större ombyggnationer i centrum
  • Vara ett stöd även vid mindre, kanske idag oplanerade, investeringar och underhåll i centrum
  • Vara ett stöd vid diskussioner med fastighetsägare vid bygglov och markupplåtelse.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare