Aktuellt


 • Information från Pensionsmyndigheten
  Pensionsmyndigheten informerar om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Uppskattningar visar att omkring 130 000 pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen.
  Läs mer

 • Telefon
  Upplever du att det är svårt att komma fram till oss under telefontiden, prova att ringa mellan kl. 11.00-12.00 då det oftast är färre som ringer den tiden.
  Läs mer

 • Ny adress
  Vi har bytt adress och du hittar oss numera på Barnhemsgatan 2. Vi har fortfarande samma postadress: Köpings kommun, Överförmyndarkansliet, 731 85 Köping
  Läs mer

 • Telefon och Drop-in
  Under perioden 27 december-6 januari har vi telefontid tisdag och torsdag kl. 10.00-12.00. Under samma period har vi ingen Drop-in. Du kan också kontakta oss via e-post.
  Läs mer