Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag själv kan ha rätt till personlig assistans. Du får då en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Tanken är att du så långt som möjligt ska kunna leva ditt liv lika självständigt som vem som helst.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller LSS som den kallas, som bestämmer vem som har rätt till personlig assistans. Personer som får personlig assistans omfattas av LSS, eller Socialförsäkringsbalken, SFB, eller både och.

Du behöver uppfylla vissa kriterier

Du behöver uppfylla två kriterier för att ha rätt till personlig assistans:

Personkrets enligt LSS

För det första ska din funktionsnedsättning tillhöra en av de tre så kallade personkretsarna som ingår i LSS:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och skapar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Grundläggande behov

För det andra ska du behöva hjälp med de grundläggande behoven i vardagen. Det vill säga hjälp med att klä av och på dig, med matning, att kommunicera med andra, att sköta din personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

När kommunen eller Försäkringskassan utreder dina behov bedömer man alltså först om din funktionsnedsättning täcks av lagen, och sen om dina behov är så stora som lagen kräver för att du ska ha rätt till assistans. Du får däremot inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans, oavsett hur stora dina behov är.

Om du inte har rätt till assistans men ingår i personkretsarna så kan du ha rätt till annat stöd.

Du kan ansöka om personlig assistans hos oss

Du kan ansöka om personlig assistans både hos våra biståndshandläggare och hos Försäkringskassan. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp i veckan med dina grundläggande behov får du assistans via socialförsäkringsbalken, SFB. Då samarbetar vi i kommunen med Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det bara vi i kommunen som har hand om din assistans. Det spelar egentligen ingen roll vem du väljer att ansöka hos eftersom vi alltid kontaktar varandra om en ansökan ska handläggas av den andra myndigheten.

Du väljer själv vem som ordnar assistansen

Du väljer själv vem du vill ska ordna din personliga assistans. Det kan vara genom oss i kommunen, i egen regi eller så väljer du att anlita en privat assistansanordnare.

Arbeta som personlig assistent

Skulle du vilja arbeta som personlig assistent? Vi är alltid intresserade av lämpliga kandidater, särskilt till korttidsvikariat.

Våra heltidstjänster finns på kommunens sida för lediga jobb. Finns det inga lediga tjänster just nu kan du kontakta våra enhetschefer och lämna en intresseanmälan.

Här hittar du våra lediga jobb


Eller kontakta våra enhetschefer:

0221-250 92

0221-258 65

vardomsorg@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Biståndsenheten

VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Öppettider
måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
måndag - fredag 8.30-9.30
efter telefontid finns röstbrevlåda.

Du hittar telefonnummer till respektive handläggare här!

Helger och röda dagar stängt.