Ledsagning

Ledsagning ska bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är individuellt utformad och kan beviljas både genom LSS och socialtjänstlagen.

Syftet med ledsagning är att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Du får en följeslagare som hjälper dig att komma ut på fritidsaktiviteter eller kulturevenemang.

Ledsagning kan beviljas både genom LSS och genom socialtjänstlagen, och kan ingå som en del i ett beslut om hemtjänst eller boendestöd, eller vara en enskild insats. 

Om du beviljas ledsagning via socialtjänstlagen är det hemtjänsten som utför insatsen. Om du får ledsagning via LSS så är det istället personal inom funktionshinderområdet som utför den.

Ansök hos biståndsenheten

För att få ledsagning behöver en handläggare göra en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Du påbörjar en utredning genom att göra en skriftlig ansökan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: