Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Skolkurator

Ordmoln - elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Skolkurator

Skolkurator Madelen Hesselbäck finns på Elundskolan varje måndag, onsdag och fredag.

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • att arbeta i grupper med grupprocesser
  • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
  • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
  • deltar i elevvårdsteamet och i skolans krisgrupp
  • kan delta i elevvårdskonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 28 november 2019

Kontakt

Madelen Hesselbäck

KURATOR

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal