Försäkring inom kommunal hälso- och sjukvård

Om du drabbats av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientskadeförsäkringen gäller för personskada som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård som utförts av kommunens anställda i Sverige. Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt Patientskadelagen (SFS 1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Försäkringsbolag är Protector Forsäkring.
Försäkringsavtal är 2747970.

Villkor för patientförsäkringen Pdf, 699 kB.

Att tänka på vid anmälan

  • Upplys alltid vårdgivaren om inträffad händelse.
  • För att kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste en skriftlig skadeanmälan fyllas i och skickas till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan via e-post

För att göra en skadeanmälan via e-post så mejlar du

Skadeanmälan via telefon

I de allra flesta fall kan skadeanmälan ske direkt med telefonanmälan dygnet runt till telefon 08-410 637 00.

Skicka anmälan med post

Skriv ut blanketten nedan och fyll i. Du kan även fylla i blanketten digitalt och sen skriva ut det.

Blankett för skadeanmälan Pdf, 707 kB.


Skicka det ifyllda formuläret till:

Protector Försäkring Sverige
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: