Styrande dokument

En skolas verksamhet styrs av olika lagar, regler, förordningar, läroplaner och kursplaner. Utöver detta finns också skolans egna handlingsplaner och regler.

Vad står i Läroplanen

Hur lyder skollagen

Varje skola ska ha en likabehandlingsplan för hur skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.  Planen regleras i två regelverk, Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800)

Likabehandlingsplan för Nibble skolområde

Trivselregler

Värdegrund

Trygghet och studiero

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: