E-tjänster och blanketter

Här hittar du alla blanketter och digitala tjänster som vi erbjuder. Du hittar tjänsterna under de olika ämnesområdena nedan.

Barn & utbildning

Förskola

Grundskola och fritidshem

Gymnasiet

Anpassad grundskola och gymnasieskola

Gemensamt

Boende, trafik och miljö

Bygga

Vatten

Avlopp

Hälsoskydd

Djurhållning

Värmepump

Hushållsavfall

Trafikanordningsplan

Stöd & omsorg

Förvaltare och god man

Ny i Sverige

Misstanke om att någon far illa

Färdtjänst och riksfärdtjänst


Skicka blanketterna till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Nibblesbackevägen 17
731 51 Köping

Äldreomsorg

Insatser enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, korttidsplats eller plats i äldreboende.

Blanketterna finns i två versioner: en som går att fylla i på dator och en som du fyller i för hand. Du måste dock alltid skriva ut, skriva på och skicka in blanketten manuellt.

Om du bara ska ansöka om trygghetslarm kan du ansöka med förenklat beslut.

 


Skicka blanketten till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Nibblesbackevägen 17
731 51 Köping


Skicka blanketten till:

Köpings kommun
Vård & Omsorg
Avgifter
731 85 Köping

LSS

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), till exempel daglig verksamhet, plats i gruppbostad, ledsagare eller personlig assistans.

Blanketterna finns i två versioner: en som går att fylla i på dator och en som du fyller i för hand. Du måste dock alltid skriva ut, skriva på och skicka in blanketten manuellt.


Skicka blanketten till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Nibblesbackevägen 17
731 51 Köping

Socialpsykiatri

Insatser enligt socialtjänstlagen, till exempel boende, boendestöd eller kontaktperson.

Blanketterna finns i två versioner: en som går att fylla i på dator och en som du fyller i för hand. Du måste dock alltid skriva ut, skriva på och skicka in blanketten manuellt.


Skicka blanketten till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Nibblesbackevägen 17
731 51 Köping


Skicka blanketten till:

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Bidrag och tillstånd
731 85 Köping

Parkeringstillstånd

Ansökan p-tillstånd rörelsehindrad.pdf

Bilaga Ansökan parkeringstillstånd rörelsehindrad.pdf

Skicka blanketterna till:

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Bidrag och tillstånd
731 85 Köping

Kultur, fritid & turism
Företagande & näringsliv

Företagsregister

Sök i företagsregister

Hälsoskydd

Livsmedel

Miljöskydd

Försäljning av tobak

Trafik

Kommun & politik

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken