Muut palvelut

Pysäköintilupa

Pysäköintilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on pysyvä ja vaikea liikuntaeste. Henkilön liikuntaestettä arvioitaessa otetaan huomioon millainen kävelykyky hänellä on. Tämä tulee käydä selville hakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta. Pysäköintilupa voidaan myöntää erityistapauksissa henkilölle, joka ei itse aja autoa, esimerkiksi silloin, jos henkilö tarvitsee aina kuljettajan apua ajoneuvon ulkopuolella. Köpingin kunnan asukas hakee liikuntarajoitteisen pysäköintilupaa Länsi Mälardalenin kuntaliitolta (Västra Mälardalens Kommunalförbund). 

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluun on oikeutettu henkilö, jolla pitkäaikaisen toimintakyvyn rajoitteen vuoksi on huomattavia vaikeuksia liikkua paikasta toiseen omin voimin tai matkustaa julkisilla joukkoliikennevälineillä. Kuljetuspalvelua haetaan Myös valtakunnallista kuljetuspalvelua haetaan kotikunnasta. Kuljetuspalvelua ja valtakunnallista kuljetuspalvelua haetaan siitä kunnasta, jossa hakija on kirjoilla.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Parkeringstillstånd

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

Hultgrensgatan 4
Västra Mälardalens Kommunalförbund
731 50 Köping

Fax: 0221-67 00 77