Lämna synpunkter på förskola och skola

Här får du information om hur du kan lämna synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten i förskola eller skola. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi strävar efter att alltid erbjuda dig en verksamhet av hög kvalitet och där är dina synpunkter viktiga för oss. Vi använder dem för att utveckla verksamheten och kunna rätt till brister.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål via webbformulär, blankett (digital eller papper), e-post, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök.

Fyll i och skicka in dina synpunkter eller klagomål via webbformulär eller blankett

När du har skickat in dina synpunkter eller klagomål registreras de och behandlas som en inkommen offentlig handling. Synpunkterna skickas också till den som är ansvarig för verksamheten.

Fyll i synpunkterna eller klagomålet antingen via webbforumläret här nedan eller via blanketten nedan.

Webbformulär för att lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål


Blankett för att lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål Pdf, 562 kB.

Du får svar inom fem arbetsdagar

Senast fem arbetsdagar efter att du lämnat ditt klagomål ska du få ett svar av den som är ansvarig för ärendet. Det behöver inte betyda att vi har åtgärdat ärendet men det är viktigt att du får veta vad vi tänker göra och när.

Ibland kan ett ärende komma att inte åtgärdas och då får du även veta varför. Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt kan vi däremot inte svara dig.

Skyldighet att ta emot och behandla klagomål

Enligt skollagen är hela skolväsendet skyldig att ta emot och behandla klagomål. Det ska även finnas en skriftlig rutin som visar hur klagomål ska hanteras.

Reglerna för klagomålshantering gäller för alla våra utbildningsverksamheter:

  • förskola
  • förskoleklass
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagmamma)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken