Ändring av detaljplan PL 158 för Alvesta 2:10 m.fl.

Flygfoto

Området ligger i Alvesta intill Skedvisjön cirka 7 km väster om Kolsva tätort. Ändringen av den gällande detaljplanen innebär att enskilt, gemensamt avlopp kan dras i området. Något som gällande detaljplan begränsar genom bestämmelser.

Ändring för att möjliggöra gemensamt avlopp

Ändringen av den gällande detaljplanen PL 158, Byggnadsplan för del av Alvesta 2:10, som gäller för fastigheterna Alvesta 2:10 m.fl. syftar till att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Den gällande detaljplanen har planbestämmelser som hindrar en sådan anslutning.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ändra gällande detaljplan PL 158 för att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Planområdet är beläget i Alvesta, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 27 december 2023 - 7 februari 2024 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd Pdf, 293 kB.Planbeskrivning (med ändringar) Pdf, 1 MB.Plankarta (med ändringar) Pdf, 1 MB.

Tillägg till planbeskrivning Pdf, 641 kB.

PM grundvattenutredning Pdf, 2 MB.

Delegationsbeslut om samråd Pdf, 504 kB.

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE