Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Budget, årsredovisning och skatt

Det viktigaste styrdokumentet i kommunen är budgeten. Under året följs budgeten upp och vid årets slut görs en årsredovisning.

Budget

I budgeten fastställer kommunfullmäktige bland annat fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, mål och inriktning för verksamheterna. Som bilagor finns verksamhetplaner.

Mål och budget Köpings kommun 2020-2022

Bilagor

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2020

Verksamhetsplan Kultur- och folkhälsonämnden 2020

Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020

Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2020

Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2020

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de kommunala bolagen till kommunfullmäktige och kommuninvånarna.

Framsidan för årets årsredovisning

Årets årsredovisning har en klickbar innehållsförteckning som snabbt tar dig till det avsnitt du är nyfiken på.

Skatt

För 2020 är kommunalskatten 22,16 kronor per 100 intjänade kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammanlagt (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping