Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Budget, årsredovisning och skatt

Det viktigaste styrdokumentet i kommunen är budgeten. Under året följs budgeten upp och vid årets slut görs en årsredovisning.

Budget

I budgeten fastställer kommunfullmäktige bland annat fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, mål och inriktning för verksamheterna.

Mål och budget 2019-2021

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de kommunala bolagen till kommunfullmäktige och kommuninvånarna.

Framsidan för årets årsredovisning

Årets årsredovisning har en klickbar innehållsförteckning som snabbt tar dig till det avsnitt du är nyfiken på.

Skatt

För 2019 är kommunalskatten 22,16 kronor per 100 intjänade kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammanlagt (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Vart går pengarna?

Tänk att du betalar 100 kronor i skatt, då fördelade sig pengarna så här 2018:

23,72

Vård och omsorg till äldre

18,76

Grundskola för 3 121 elever

14,61

Förskola och fritidshem för 2 327 barn

10,46

Insatser för funtionshindrade enligt LSS/LASS

9,52

Gymnasieutbildning för 1 036 elever samt vuxenutbildning för 352 elever

5,57

Insatser inom individ och familjeomsorgen

4,46

Kultur- och fritidsverksamhet

3,77

Kommunens övriga verksamheter

3,04

Försörjningsstöd till 674 hushåll

2,09

Skötsel av parker, gator samt 66 km cyklbanor med mera

1,48

Räddningstjänst och civilförsvar

1,40

Fysisk och teknisk planering

1,15

Politisk verksamhet och revision

0,93

Arbetsmarknadsåtgärder

0,43

Miljö- och hälsoskydd

-1,38*

Affärsverksamhet (kommunikation, vatten m.m.)

* Här har främst utdelningar bidragit till verksamhetens överskott.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 07 april 2020

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal