Budget, årsredovisning och skatt

Det viktigaste styrdokumentet i kommunen är budgeten. Under året följs budgeten upp och vid årets slut görs en årsredovisning.

Budget

I budgeten fastställer kommunfullmäktige bland annat fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, mål och inriktning för verksamheterna.

Mål och budget 2024 Pdf, 1 MB.

Framsidan för årets årsredovisning

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de kommunala bolagen till kommunfullmäktige och kommuninvånarna.

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen för 2022. Innehållsförteckningen är klickbar så du snabbt kan hitta.

Skatt

Kommunalskatten är 22,16 kronor per 100 intjänade kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammanlagt (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping