Budget, årsredovisning och skatt

Det viktigaste styrdokumentet i kommunen är budgeten. Under året följs budgeten upp och vid årets slut görs en årsredovisning.

Budget

I budgeten fastställer kommunfullmäktige bland annat fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, mål och inriktning för verksamheterna. Som bilagor finns verksamhetplaner.

Mål och budget 2023 Pdf, 4 MB.

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de kommunala bolagen till kommunfullmäktige och kommuninvånarna.

Framsidan för årets årsredovisning

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen för 2021. Innehållsförteckningen är klickbar och dokumentet har bokmärken så du snabbt kan hitta.

Skatt

Kommunalskatten är 22,16 kronor per 100 intjänade kronor. Landstingets skatt uppgår till 10,88 kronor. Sammanlagt (kommun och landsting) är skattesatsen 33,04 kronor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress
Glasgatan 20 A

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping