Social- och arbetsmarknads­nämnden

Social- och arbetsmarknads­nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt alkoholtillstånd.

Kallelser och protokoll

Här finner du alla kallelser och protokoll för social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Andreas Trygg V, ordförande (bild ovan)
Carl-Inge Westberg S
Ann-Marie Lundin S
Abdul Qorbani S
Antigone Pirraku S
Torbjörn Holmström M
Birgitta Hedblom Jacobsson V
Iván Czitrom L, vice ordförande
Per Norin KD
Per Andersson SD
Susanne Arvidsson SD

Ersättare

Per Ågren S
Ingvar Olsson S
Torbjörn Soneryd S
Gina Lisegran S
Christina Axelsson S
Kent Andersson M
Helen Lindblom V
Anne-Marie Düring L
Taina Malmgren C
Sören Jakobsson SD
Helena Pettersson SD

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2022

 • 25 januari
 • 23 februari
 • 31 mars
 • 27 april
 • 24 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Andreas Trygg

KOMMUNALRÅD/ORDFÖRANDE SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Emma Bertheussen

NÄMNDSEKRETERARE

Nibblesbackevägen 17

Fax: 0221-254 13

Postadress: Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping