Anhörigstöd vid sjukdom eller funktionsnedsättning

 Anhörigstöd finns till för att hjälpa dig som är involverad i vården av en närstående. Tanken är att du på olika sätt ska få stöd att orka. Vem du är och vad du behöver ser väldigt olika ut, och stödet anpassas efter dig.

Månadsprogram anhörigträff

Definitionen av "anhörig" är generös

Du kanske har en pappa som fått en demenssjukdom. Du kanske försöker stötta din dotter som skär sig. Eller så kämpar din vän eller granne mot cancer, anorexia eller något annat som gör ditt stöd viktigt, men som också gör dig trött. Du behöver inte ha blodsband till den du stöder för att räknas som anhörig.

Stödet anpassas efter dina behov

Vad anhörigstöd är finns inget rakt svar på. Det beror helt på vad du behöver. För vissa kan det räcka med ett samtal för att reda ut tankarna, eller få ett bollplank för att komma vidare med praktiska uppgifter. För någon annan är det flera samtal där du kravlöst får bli lyssnad på som är behovet. För en tredje är det oerhört skönt att få komma till en samtalsgrupp och höra andra som är i samma sits.

Du behöver inte heller veta ditt behov för att ta kontakt. Våra anhörigkonsulenter har lång erfarenhet och kan guida dig vidare.

Anhörigstöd är gratis och vi har tystnadsplikt

  • Anhörigstöd är ett gratis stöd där du får ta kontakt så många gånger du behöver, det finns ingen begränsning.
  • Om du har kontakt med anhörigstöd och din närstående dör så får du också ta fortsatt del av stöd i upp till ett år om du vill.
  • Vi är inte en myndighet – du behöver inte utredas för att få ta del av anhörigstöd, och det förs ingen journal över de samtal du är med på.
  • Vi har tystnadsplikt.

Just nu arbetar Lena och Åsa i anhörigstödet. Lena har gedigen erfarenhet av anhörigstöd och Åsa är sjuksköterska i grunden.

Anhörigvårdarkort

Vi utfärdar anhörigvårdarkort som finns till för dig och din närståendes säkerhet. På kortet lämnar du kontaktuppgifter till personer som har information om din närståendes tillstånd och vad som behöver göras om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Är du intresserad kan du fylla i underlaget som finns länkat här nedan, eller kontakta oss.

Underlag för anhörigvårdarkort Word, 118 kB.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum hittar du på Sveavägen 21 i Köping.

Anhörigträffar med gäster

Onsdagar 13.00-15.00 har vi anhörigträffar på mötesplats Tunadal, Virgatan 7 i Köping. Anhörigträffarna är öppna för alla som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående.

Framöver ser programmet ut så här:

18 januari

Tanvårdsenheten kommer och berättar om tandvårdsstöd man kan ha rätt till.

25 januari

Martin Ek, PT från Bergslagensportcentrum, kommer och pratar om vikten av träning, livskvalité och välbefinnande i gemenskap.

1 februari

Vi har en trevlig stund tillsammans där vi kan ge varandra tips och idéer som kan vara dig till hjälp i vardagen.

8 februari

Jenny som är aktivitetssamordnare och ansvarig för Tunadalsmötesplats berättar om vilka aktiviteter som finns.

15 februari

Johan Lunner från Taltidningen kommer och berättar hur den fungerar och vem som kan ha användning av den.

22 februari

Arbetsterapeuten och Sjukgymnasten kommer och berättar om deras roll i hemsjukvården.

Välkommen!

Fler tjänster
som kan underlätta för dig

Kommunen erbjuder en rad tjänster för den som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vissa tjänster är öppna och andra kräver en behovsprövning av en handläggare. Att den du vårdar får stöd kan innebära en avlastning för dig som anhörig. Vi kan hjälpa dig nå rätt person med dina frågor, eller ring kommunens växel på

0221-250 00

Läs vidare på vår webb

 

Externa länkar

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Åsa Person

ANHÖRIGKONSULENT

Lena Löfgren

ANHÖRIGKONSULENT