Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Lantbruk

Miljöenheten ansvarar för tillsynen på lantbruk i Köpings kommun och gör regelbundet inspektioner på lantbruk. Miljöenheten har även tillsyn över mindre djurhållande gårdar och lantbruk med enbart växtodling.

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Stora lantbruk med många djur är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Tillståndsprövning sker hos Länsstyrelsen (B-verksamheter). Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) ska, senast sex veckor innan verksamheten startar, skriftligen anmäla det till miljöenheten. För att avgöra om du har ett tillståndspliktigt eller anmälningspliktigt lantbruk se miljöprövningsförordningen eller kontakta miljöenheten för information.

Blankett anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 1 MB.

Miljöenheten genomför tillsyn på lantbruksverksamheter då de har en miljöpåverkan. Vid tillsynen tittar miljöenheten på bland annat gödselhantering och spridningsarealer, hantering av bekämpningsmedel, avfallshantering samt förvaring av diesel och eldningsolja.

Tillståndspliktigt lantbruk ska lämna in en miljörapport

Om ditt lantbruk är tillståndspliktigt måste du varje år senast den 31 mars skicka in en miljörapport till miljöenheten via Svenska Miljörapporteringsportalen. I miljörapporten beskrivs bland annat hur verksamheten uppfyller villkoren i sitt miljötillstånd.

Gödselhantering

Du som har ett lantbruk med djurhållning behöver säkerställa att den gödsel som djuren producerar hanteras på ett godtagbart sätt så att den inte påverkar miljö eller hälsa negativt.

Avgift

För tillsyn av lantbruk tar miljöenheten ut en avgift som fastställt av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2021

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet

Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddet. Om du är orolig över att djur far illa så är det till länsstyrelsen som du ska vända dig.

Länsstyrelsen Västmanland

010-224 90 00

vastmanland@lansstyrelsen.se

Länkar

Mer information om lantbruk hittar du i länkarna nedan:

MiljöprövningsförordningenJordbruksverket, Egenkontroll enligt miljöbalken

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!