Anpassad gymnasieskola

Ungdomar som avslutat anpassad grundskola eller anpassad grundskola med inriktning kan välja anpassad gymnasieskola som är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Anpassade gymnasieskolan i Köping består av fyraårsprogrammet som är ett individuellt program med olika inriktningar samt verksamhetsträning. Varje elev har en individuell studieplan.

Läroplanen

Anpassade gymnasieskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan.

Betyg i anpassad gymnasieskola

Betyg sätts på varje avslutad kurs. Varje kurs har en kursplan som anger vilka mål eleven ska uppnå.

Anpassad gymnasieskola i Köping

Anpassade gymnasieskolan kallas i Köping för fyraårsprogrammet. Det finns på följande platser:

Ullvigymnasiet, fyraårsprogrammet med både individuella och nationella program.

Nygårdsskolan, fyraårsprogrammet med indviduellt program.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSADE GYMNASIESKOLAN NYGÅRDSSKOLAN

Barnhemsgatan 55, Köping

Robert Örling

REKTOR ANPASSADE GYMNASIESKOLAN ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping