Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset ökar i kommunen

Enligt Region Västmanland ökar spridningen av covid-19 i Köping, kommunen står för störst ökning i Västmanland och äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

”Kvalitet i Köpings kommun är att med medborgarfokus och ett systematiskt kvalitetsarbete tillgodose kommuninvånares och brukares krav, förväntningar och behov utifrån lagar, nationella styrdokument, kommungemensamma mål, och ekonomiska förutsättningar. Tjänster, service, utbildning, vård och omsorg ska präglas av gott och trevligt bemötande, trovärdighet och tillgänglighet - 3T" (Kvalitetspolicy för Köpings kommun)

Det innebär att all kommunal verksamhet i Köpings kommun ska tillgodose medborgar- och brukarfokus genom att göra rätt sak på rätt sätt och med tilldelade resurser, för att nå fastställda mål.

Kvalitetspolicy för Köpings kommun

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Vad tycker Köpings invånare om trygghet, delaktighet och bemötande? Frågorna behandlas i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en undersökning som genomförs varje år av Sveriges kommumer och landsting. Undersökningen är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra.

Här nedan kan du ta del av resultaten för Köpings kommun för åren 2015-2017.

KKiK sammanställning för Köpings kommun 2015-2017

Här nedan kan du ta del av de senaste årens resultat för samtliga deltagande kommuner.

Resultatrapport 2017

Resultatrapport 2016

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2014

Kommunkompassen

2017 genomfördes för första gången en utvärderingen av Köpings kommun enligt Kommunkompassens kriterier.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Den genomförs i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunkompassen har använts i Sverige kommuner sedan 2002 och redovisar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedlande av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.

Kommunkompassen värderar inte verksamhetens resultat utan vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Utvärderingen presenteras i poängform, där Köping fick en totalpoäng på 402, att jämföra med medelvärdet för samtliga deltagande kommuner på 466.

Resultatrapport Köpings kommun 2017

Resultatet av kommunkompassen kommer att analyseras vidare, och utgöra ett underlag för den fortsatta mål och budget-processen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 29 november 2019