Avfall och återvinning

Målet med vår avfallshantering är att avfall ska gå från att vara ett problem till en resurs och att andelen avfall som återvinns och kan ingå i nya produkter ska öka.

Hushållsavfall

VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för avfallshantering i Köpings kommun. Det innebär att det är till dem du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturor, avfallstaxor, hur du ska sortera ditt avfall eller vilka dagar ditt avfall hämtas.

Köpings sidor på VafabMiljös webbplats

Kompostera ditt matavfall

Vill du kompostera ditt matavfall så behöver du anmäla detta till VafabMiljö.

Anmälan om hemkompostering

Grovavfall, elavfall och farligt avfall

VafabMiljö ansvarar även för Återbruket i Köping där privatpersoner får lämna sitt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Som företagare kan du, om du har ett återbrukskort, lämna vissa sorters avfall vid Återbruket.

Återbruket i Köping


Återbruket i Köping ligger på Himmetavägen 2.

Förpackningar

Förpackningar lämnar du vid någon av de Återvinningsstationer som finns utställda i kommunen. Återvinningsstationerna sköts från och med den 1 januari 2024 av VafabMiljö Kommunalförbund.

Återvinningsstationer för insamling av förpackningar hittar du via länken nedan

Återvinningsstationer i Köping

Sorteringsanvisningar

Nedskräpning

Kommunen ansvarar för renhållning på kommunal mark - det vill säga gator, torg och parker inom kommunens tätorter samt på kommunala fastigheter.

Nedskräpning är ett miljöbrott och belagt med böter.

Om du upptäcker stora mängder dumpat avfall kan du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta kommunens växel och be att bli kopplad till miljöenheten.

0221-250 00

Avfallsplan-

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. Avfallsplan 2020-2030 och Avfallsföreskrifter är vår renhållningsordning. Syftet med avfallsplanen är att ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen, visa vilka mål och åtgärder vi har för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet. Men även för att öka återvinningen och styra utvecklingen av avfallshanteringen så att vi kan främja en hållbar utveckling.

Avfallsplan 2020-2030, VafabMiljö Kommunalförbund Pdf, 1 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund, Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås