Avfall och återvinning

Målet med vår avfallshantering är att avfall ska gå från att vara ett problem till en resurs och att andelen avfall som återvinns och kan ingå i nya produkter ska öka.

Hushållsavfall

VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för avfallshantering i Köpings kommun. Det innebär att det är till dem du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturor, avfallstaxor, hur du ska sortera ditt avfall eller vilka dagar ditt avfall hämtas.

Köpings sidor på VafabMiljös webbplats

Kompostera ditt matavfall

Vill du kompostera ditt matavfall så behöver du anmäla detta till VafabMiljö.

Anmälan om hemkompostering

Grovavfall, elavfall och farligt avfall

VafabMiljö ansvarar även för Återbruket i Köping där privatpersoner får lämna sitt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Som företagare kan du, om du har ett återbrukskort, lämna vissa sorters avfall vid Återbruket.

Återbruket i Köping


Återbruket i Köping ligger på Himmetavägen 2.

Förpackningar

Förpackningar lämnar du vid någon av de Återvinningsstationer som finns utställda i kommunen. Återvinningsstationerna sköts av Förpackningsinsamlingen.

Återvinningsstationer för insamling av förpackningar hittar du via länken nedan

Återvinningsstationer i Köping

Sorteringsanvisningar

Nedskräpning

Kommunen ansvarar för renhållning på kommunal mark - det vill säga gator, torg och parker inom kommunens tätorter samt på kommunala fastigheter.

Nedskräpning är ett miljöbrott och belagt med böter.

Om du upptäcker stora mängder dumpat avfall kan du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta kommunens växel och be att bli kopplad till miljöenheten.

0221-250 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund, Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås