Försäkring vid prao

Elever som gör praktik på företag är försäkrade.

Arbetsgivaren har ett ansvar för praoeleven

Inför elevens vistelse på arbetsplatsen ska arbetsgivaren utse en lämplig handledare som under praktiktiden ansvarar för elevens säkerhet och handledning. Arbetsgivaren har under elevens vistelse på arbetsplatsen ett arbetsmiljörättsligt ansvar för eleven.

I dokumentet nedan kan du läsa om vad som gäller.

Försäkringsskydd - Praoklausulen Pdf, 1 MB.

Överenskommelse vid prao

Det är viktigt att överenskommelsen är underrättad innan eleven startar sin praktik.

Mall för överenskommelse vid prao Word, 23 kB.

Skador som eleven orsakar

Kommunen har inom ramen för sin kommunförsäkring ett särskilt försäkringsskydd för skador som eleven orsakar på sin praktikplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: