Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Beställ karta

Här kan du beställa kartor för underlag till bygglov. Du kan läsa mer om de olika sorters kartorna nedan. Om du har frågor om karttyper, kostnad eller annat är du välkommen att kontakta bygglovenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Olika sorters kartor

När du lämnar in ett bygglov så behöver du lämna in en situationsplan där du har ritat in det du vill bygga. Beroende på vad du ska bygga krävs olika typer av kartor som underlag. Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Om du ska bygga på landet är det alltid bra om du kontaktar bygglovenheten först, där varierar behovet av karta i större utsträckning.

Enkel karta

En enkel karta används för enklare projekt såsom mindre komplementbyggnader, enklare inglasningar m.m. Baseras på kommunens primärkarta och innehåller bestämmelser från gällande detaljplan, fastighetsgränser och arealer samt befintliga byggnader. Ingen fältkontroll på plats. Leveranstiden är cirka 10 dagar. Kartan levereras via e-post som en pdf. Om du vill ha kartan levererad i dwg-format kostar det 930 kronor extra.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller primärkartedetaljer samt gällande detaljplan, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer, befintliga byggnader samt servitut/rättigheter. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka 10 dagar. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format. 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta beställs till exempel om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt. Den innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VA-ledningsinformation med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer samt servitut/rättigheter och fjärrvärme om det finns. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka tre veckor. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format. 

Kostnad

Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Plan- och bygglovstaxa i Köpings kommun Pdf, 2 MB.

Exempel på avgifter

Karttyp

Kostnad*

Enkel karta, normaltomt

952 kr

Enkel nybyggnadskarta, enbostadshus

5236 kr

Nybyggnadskarta, enbostadshus

7140 kr

*Kostnaden kan variera vid exempelvis industritomt, flerbostadshus eller om fastigheten ligger långt från tätbebyggt område.

Beställningsformulär


Fastighetsbeteckning
Enkel karta
Enkel karta

Enkel nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta


Övrig information
Den beställda kartan levereras till din e-postadress. Kartan levereras utifrån de upplysningar som lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovgranskningen visar sig att annan karta erfordras, kommer vi att informera er om att en ny karta behöver beställas. Beställaren ersätter mellanskillnaden till den tidigare överlämnade kartan.
Beställarens personuppgifter
Beställarens personuppgifter
Fyll i faktureringsadress och referens här om det är annan än adressen ovan.

Vi behöver ditt personnummer eller organisationsnummer för att fakturera kostnaden för kartan.

Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Metria underhåller och ajourhåller kommunens geografiska databaser och producerar de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter. Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning. Tillfälliga användare betalar en engångsavgift. Med permanenta användare av kartdata träffas ett nyttjanderättsavtal.

Metria svarar även för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen, exempelvis husutstakningar och lägeskontroll.

Metrias kontaktuppgifter

koping@metria.se

010-121 88 90

Detaljerad karta - men inte för bygglov

Om du inte ska söka bygglov men ändå behöver en detaljerad karta över ett område inom tätorterna Köping, Kolsva eller Munktorp är du välkommen att kontakta planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för att beställa ett utdrag ur primärkartan.

Planenheten
0221-25873

samhallsbyggnad@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare