Beställ karta

Här kan du beställa kartor för underlag till bygglov. Du kan läsa mer om de olika sorters kartorna nedan. Om du har frågor om karttyper, kostnad eller annat är du välkommen att kontakta bygglovenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Olika sorters kartor

När du ansöker om ett bygglov så behöver du lämna in en situationsplan där du har ritat in det du vill bygga. Beroende på vad du ska bygga krävs olika typer av kartor som underlag. Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Sweco.

Om du ska bygga på landet är det alltid bra om du kontaktar bygglovenheten först, där varierar behovet av karta i större utsträckning.

Enkel karta

En enkel karta används för enklare projekt såsom mindre komplementbyggnader, enklare inglasningar m.m. Baseras på kommunens primärkarta och innehåller bestämmelser från gällande detaljplan, fastighetsgränser och arealer samt befintliga byggnader. Ingen fältkontroll på plats. Leveranstiden är cirka 10 dagar. Kartan levereras via e-post som en pdf. Om du vill ha kartan levererad i dwg-format kostar det 1146 kronor extra.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller primärkartedetaljer samt gällande detaljplan, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer, befintliga byggnader samt servitut/rättigheter. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka 10 dagar. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format. 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta beställs till exempel om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt. Den innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VA-ledningsinformation med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer samt servitut/rättigheter och fjärrvärme om det finns. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka tre veckor. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format. 

Kostnad

Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Plan- och bygglovstaxa i Köpings kommun Pdf, 2 MB.

Exempel på avgifter

Karttyp

Kostnad*

Enkel karta, normaltomt

1146 kr

Enkel nybyggnadskarta, enbostadshus

6303 kr

Nybyggnadskarta, enbostadshus

8595 kr

*Kostnaden kan variera vid exempelvis industritomt, flerbostadshus eller om fastigheten ligger långt från tätbebyggt område.

Beställningsformulär


Fastighetsbeteckning
Enkel karta
Enkel karta


Enkel nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta


Övrig information
Den beställda kartan levereras till din e-postadress. Kartan levereras utifrån de upplysningar som lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovgranskningen visar sig att annan karta erfordras, kommer vi att informera er om att en ny karta behöver beställas. Beställaren ersätter mellanskillnaden till den tidigare överlämnade kartan. Kort efter att du klickar på "beställ" får du ett mail som bekräftar att vi tagit emot din beställning.
Platsbesök
Det är vanligt att Sweco besöker fastigheten när de fått beställningen. Besöket är oanmält och sker oftast inom två veckor. Har du frågor kring detta, kontakta Sweco via e-post: mbk.koping@sweco.se eller på telefonnummer: 010 - 263 64 29

Beställarens personuppgifter
Beställarens personuppgifter
Fyll i faktureringsadress och referens här om det är annan än adressen ovan.

Vi behöver ditt personnummer eller organisationsnummer för att fakturera kostnaden för kartan.

Detaljerad karta - men inte för bygglov

Om du inte ska söka bygglov men ändå behöver en detaljerad karta över ett område inom tätorterna Köping, Kolsva eller Munktorp är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att beställa ett utdrag ur primärkartan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
0221-25873

samhallsbyggnad@koping.se

Mättjänster

Mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Sweco.

Sweco underhåller och ajourhåller kommunens geografiska databaser och producerar de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter. Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning. Tillfälliga användare betalar en engångsavgift. Med permanenta användare av kartdata träffas ett nyttjanderättsavtal.

Sweco svarar även för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen, exempelvis husutstakningar och lägeskontroll.

Swecos kontaktuppgifter

mbk.koping@sweco.se

010 - 263 64 29

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider

Måndag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag: 13.00-16.00
Onsdag-fredag: 08.00-12.00

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare